Silueta Ľubovnianskeho hradu s typickou kruhovitou vežou je viditeľná už z diaľky pred vstupom do okresného mesta Stará Ľubovňa. Postavený bol okolo roku 1300 a jeho úlohou bolo strážiť uhorsko – poľskú hranicu. Taktiež zabezpečoval dôležitú obchodnú cestu prechádzajúcou údolím rieky Poprad do Poľska.

Históriu hradu dotvárali zaujímavé udalosti. Okrem toho, že sa hrad už na začiatku 15. storočia dostal do zálohu poľských kráľov na viac ako 300 rokov a stal sa sídlom poľských starostov, istý čas bol miestom úkrytu poľských korunovačných klenotov. Posledným vlastníkom hradu bola rodina Zamoyski, ktorá sa po roku 1945 odsťahovala do Španielska. K najatraktívnejším expozíciám patria práve miestnosti s historickým nábytkom z obdobia posledných majiteľov hradu.

Hrad spravuje Ľubovnianske múzeum, ktoré sa zároveň stará a ochraňuje skanzen ľudovej architektúry pod hradom.

Legenda hovorí, že kedysi dávno zemepán Ľubina sa rozhodol postaviť nad sútokom riek Popradu a Jakubianky kamenný hrad. Čo cez deň jeho majstri vybudovali, do rána bolo zničené. Vraj samotný Lucifer takto kazil robotu až do tých čias, kým s ním zemepán Ľubina neuzavrel neférovú (temnú) zmluvu. Potom už hrad rástol ako z vody. Ľubinu úpis čertovi veľmi škrel. Napokon s z nej vymanil kajúcnosťou a rozhrešením od mníchov z neďalekého Červeného Kláštora. Lucifer chcel v zlosti hodiť na hrad veľký balvan, ale skala mu vypadla z rúk na breh rieky Poprad.

Možno neviete, že na hrade bol väznený známy slovenský dobrodruh a nekorunovaný kráľ Madagaskaru Móric Beňovský.

Okolie hradu priam vyzýva k návšteve neďalekých Pienin s Tromi Korunami. Cestou sa môžete zastaviť v kláštore kartuziánov v Červenom Kláštore, kde liečil ľudí legendárny „lietajúci“ mních Cyprián.