Náš album hradov Genius loci aj v takomto peknom videu: