1. Zmluva o poskytovaní služieb č.01/2020 – Externý manažment tu
  2. Zmluva o poskytovaní služieb č.02/2020 – Publicita tu
  3. Zmluva o poskytovaní služieb č.03/2020 – Prototyp a grafické práce tu
  4. Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/2020 – Virálna kampaň, POS reklama, pojazdná reklama tu
  5. Zmluva o poskytovaní služieb č. 05/2020 – TV Reklama tu
  6. Dodatok č 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č 01/2020 Externý manažment tu